MEZINÁRODNÍ OPEN MČRSILOVÉM TROJNOJI

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:

Pořadatel: Petr Chroustovský, Metalpower Nový Bor

Místo konání: Staré Křečany, Kulturní dům

Datum: 21. 4. 2012 

PŘIHLÁŠKY POSLAT NEJPOZDĚJI DO 7.4. 2012!!! 

Informace: Karel Koldovský, Petr Chroustovský

Email:  koldak1@gmail.com 

Tel. +420777050040 

Startovné 400,- /16E( pro závodníky mladších 18 let 300,-Kč/12E – je povinen zaplatit každý závodník do 7.4. 2012 

Přihlášení po 7.4. 2012 zaplatí 600,-Kč/23E

Číslo účtu: 43-6547920297/0100

 

 TECHNICKÉ USTANOVENÍ

Předpis: Soutěží se dle pravidel a soutěžního řádu silového trojboje WUAP

Startují: Všichni závodníci, kteří mají zaplacené startovné a není námitek proti jejich účasti

Podmínka účasti: včas a řádně zaslaná přihláška k soutěži

Námitky a protesty: Podávají se hlavnímu rozhodčímu s vkladem 500,-Kč/20E

 

SBOR ČINOVNÍKŮ

Ředitel soutěže: Petr Chroustovský

Zdravotník: Blanka Choutková

Zapisovatelé a nakladači: tým obecního úřadu Staré Křečany, členové Metalpower Nový Bor

Odvolací komise: ředitel soutěže

 

SBOR ROZHODČÍCH:

Monika Rovná

Michaela Racková

Sandra Mokrá

Karel Koldovský

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽE:

21.4.2012 sobota

07:30 – 08:30 prezentace a vážení

09:00 zahájení soutěže

09:30 – 17:00 vlastní soutěž

17:30 vyhlášení výsledků a ukončení soutěže

Tituly a ceny: závodníci obdrží medaile, diplomy, poháry a věcné ceny

Kategorie: dle pravidel WUAP a kategorie RAW

alt