VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
Pořadatel: Obecní úřad Staré Křečany, SK Metalpower Nový Bor
Místo konání: Staré Křečany, Nohejbalové hřiště za Kulturním domem
Datum:  8.7.2017
PŘIHLÁŠKY POSLAT NEJPOZDĚJI DO 30.6. 2017!!!
Informace: Karel Koldovský, Petr Chroustovský
Email: koldak1@gmail.com
Tel. +420777050040
Startovné 300,- Kč/12E€ je povinen zaplatit každý závodník do 30.6. 2017 Každý další  start +  150,-Kč/6€
Přihlášení po 30.6. 2017 zaplatí +150,-Kč/6€
Ženy všech kategorií startovné 200,-Kč/8,-€

Číslo účtu: 43-6547920297/0100

TECHNICKÉ USTANOVENÍ:
Předpis: Soutěží se dle pravidel a soutěžního řádu silového trojboje WUAP
Startují: Všichni závodníci, kteří mají zaplacené startovné a není námitek proti jejich účasti
Podmínka účasti: včas a řádně zaslaná přihláška k soutěži
Námitky a protesty: Podávají se hlavnímu rozhodčímu s vkladem 500,-Kč/20E

SBOR ČINOVNÍKŮ:
Ředitel soutěže: Karel Koldovský
Zdravotník: Blanka Choutková
Zapisovatelé a nakladači: tým Obecního úřadu Staré Křečany, členové SK Metalpower Nový Bor
Odvolací komise: Karel Koldovský
Moderátor: Monika Rovná

SBOR ROZHODČÍCH:
Petr Hron
Hana Palacká
Michaela Týnková
Václav Češka
Karel Koldovský

ČASOVÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽE:

7.7..2017 pátek
17:30 – 19:30 – Vážení

8.7.2016 sobota
08:00 – 10:00 prezentace a vážení
10:30 zahájení soutěže
11:00 – 17:00 vlastní soutěž
17:30 vyhlášení výsledků

Tituly a ceny: závodníci obdrží medaile, diplomy, poháry…
Kategorie: Ženy, Juniors+teenagers, Masters, Open
Benchpress Eq. +RAW
Deadlift Eq. + RAW